EPT01. Plain White 100% Cotton Pre Tied Stock Tie

24,00 

100% plain white cotton pre tied stock tie. More colours available soon.

Availability: In stock

100% plain white cotton pre tied stock tie. More colours available soon.